יועץ מס

יועץ מס הוא איש מקצוע המוכר באופן רשמי בפנקס יועצי המס. יועץ מס מייעץ לעצמאים, שכירים, עסקים וחברות לגבי נושאים הקשורים למיסוי ומסייע בהתנהלות השוטפת של הנהלים, החוקים, הדו"חות והטפסים השונים.

סטודנט המסיים לימודיו, עומד בהצלחה בבחינות ההסמכה ומשלים תקופת התמחות במשך שנה זכאי לרישיון יועץ מס ולייצג לקוחות בפני פקידי רשות המיסים,
תנאי סף לקבלת הרישיון 

 

בגרות מלאה או אחת מהחלופות הבאות:

12 נשנות לימוד + מכינה קדם אקדמית במוסד המוכר ע״י המל״ג

12 שנות לימוד + בחינות חלופיות שמתקיימות ע״י המועצה (יש לציין שהבחינות מתקיימות אחת למספר שנים בתזמון שיוחלט ע״י המועצה בלבד, ובהתאם לביקוש)

12 נשנות לימוד + בגרות בציון עובר (60) במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, לשון עברית ( מספר יחידות לא רלוונטי).

עמידה בארבעת הבחינות של מועצת יועצי המס.

 

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון?

 יש לעבור בהצלחה 4 בחינות :חשבונאות, מיסים א', מיסים ב', מיסים ג.

יש לעבור תקופת התמחות של שנה.

הצהרה על אי רישום פלילי.

תוכנית הלימודים : ( 744 ש"א )